Санариптик инновациялар академиясынын студенттеринин сурамжылоосу